chci svatbu v kostele

Církevní sňatek mohou uzavřít pouze muž a žena, kteří jsou oba svobodní a alespoň jeden je katolický křesťan. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný za účelem založení katolické rodiny. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Bůh ustanovil svátost manželství jako projev své lásky k člověku. Posvěcuje vztah muže a ženy do takové plnosti „takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše.“ Působením svátostné milosti dochází mezi oběma k nerozlučitelnému spojení. To je obrazem neodvolatelné věrnosti a lásky Boha k člověku. V svátosti manželství se dostává novomanželům tolik Boží pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu mohli zůstat věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců, která je povinná pro oba snoubence. Příprava trvá různě dlouho a probíhá v intervalech, které si snoubenci s knězem dohodnou podle potřeby a podle vlastních možností. O církevní sňatek se žádá vždy v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. Pakliže budete chtít církevní sňatek a pocházíte odjinud, počítejte s administrativními komplikacemi. K jednání o uzavření církevního manželství je třeba s předstihem (4-6 měsíců před zamýšleným termínem sňatku) kontaktoval faráře a dohodnout se s ním na dalším postupu.

K církevnímu sňatku je třeba, aby:

a) snoubenci byli svobodní (případné předchozí civilní rozvody civilních manželství, kdy alespoň jeden z manželů je katolík mohou být za určitých okolností akceptovány, protože katolík má povinnost uzavřít sňatek v kostele. Uzavřel-li však sňatek „na úřadě“, pak se jedná
z hlediska církevního práva stejně o sňatek neplatný. Ale pozor, uzavřou-li sňatek „na úřadě“ dva nekatolíci, pak je církevním právem jejich sňatek považován za platný. Zkrátka je to složitá věc plná různých variant, proto se vyplatí vždy kněze kontaktovat a poradit se, jak postupovat);

b) snoubenci byli katolíci buď oba, nebo alespoň jeden z nich,

c) snoubenci kontaktovali s předstihem 4-6ti měsíců místního kněze,

d) snoubenci vykonali přípravu,

e) snoubenci dodali knězi tyto dokumenty: rodný list, křestní list, občanský průkaz a osvědčení o uzavření manželství.