chci zajistit církevní pohřeb

Dříve, než navštívíte pohřební službu, navštivte kněze! Dohodněte se s knězem o termínu, kdy se bude pohřeb konat. Pohřební služba se podřídí. Ale když postup obrátíte, a dohodnete si nejprve termín s pohřební službou a pak s hotovým termínem navštívíte kněze, aby v ten už nezměnitelný termín vykonal pohřební obřady, může se stát, že už na termín, který jste si s ním dříve nedohodli, už bude mít obsazeno. Proto se dohodněte nejprve s knězem, až potom jděte na pohřební službu! Pohřební obřad může mít několik variant (rozloučení před kremací, pohřeb do hrobu, uložení urny…) a na těch se knězem předem dohodnete.

Pro matriční záznam budete potřebovat znát:
a) jméno a příjmení zesnulého (i za svobodna),
b) datum a místo jeho narození,
c) datum a místo jeho úmrtí,
d) adresu jeho posledního trvalého pobytu,
e) příčinu smrti (je-li ve chvíli jednání známa),
f) zda byl u zesnulého před smrtí kněz a posloužil mu svátostí nemocný

V této náročné chvíli Vás může kněz potěšit, něco si řeknete o životním příběhu Vašeho zesnulého, pakliže jej kněz osobně neznal. Není však obvyklé, aby kněz při pohřbu předčítal životopis zesnulého. Můžete však počítat s profesionálním a citlivým provedením obřadu. Podle přání je možné v různých variantách připojit nebo doplnit zádušní mši svatou (requiem).Místní kněz koná pohřební obřady pouze v sobě svěřeném okrsku. Jinde jsou k dispozici zase tamní kněží.