KONTAKT

společný kontakt pro ŘKF Spálov, Véska a Vlkovice:
FARNÍ ÚŘAD SPÁLOV, Spálov 5, 742 37 SPÁLOV


P. Mgr. Janusz Karol Romański

administrátor farnosti Spálov a administrátor excurrendo římskokatolických farností Véska a Vlkovice

email: JANUSZ.R@SEZNAM.CZ, anebo také rkf.spalov@doo.cz,
mobil: +420 604 190 087


Ú Ř E D N Í H O D I N Y : 0 0 : 0 0 – 2 4 : 0 0
(24 hodin denně/ 7 dní v týdnu/ 365 dní v roce)


Jak připojit ruku k dílu? …třeba takhle:

*postem, modlitbou a přímluvami za naši farnost a za nás

*návštěvou našeho kostela, nebo fary

*nebo něčím na zub a nebo dokonce přiložením ruky k dílu (brigády, akce, společenství, atd.)

*a kdyby se vám hodně chtělo, tak je možné nás podpořit i finančně:

ŘKF Spálov: 
IČ: 488 08 768, č. BÚ: 291361518/0300

ŘKF Véska: 
IČ: 603 36 200, č. BÚ: 214250451/0300

ŘKF Vlkovice: 
IČ: 641 25 785, č. BÚ: 214250291/0300