historie farnosti

Farnost ve Spálově je poprvé připomínána roku 1408, následně však o ní chybějí zprávy. Za reformace byla evangelická a v letech 1598 až 1624 jsou zde doloženi evangeličtí kazatelé, po roce 1624 však podlehla protireformaci a po krátkodobé administraci z farnosti Potštát (1624-1631) a farnosti Odry (1631-1634) byla od roku 1634 znovu obsazena římskokatolickými kněžími.
Patronát farnosti patřil již od středověku trvale vrchnosti, tj. majitelům panství Potštát resp. statku Spálov. V roce 1859 žilo ve farnosti 2668 římských katolíků (vedle pěti židů). V roce 1930 žilo ve farnosti 1907 obyvatel, z čehož 1876 (98 %) se přihlásilo k římskokatolickému vyznání.
Obvod farnosti tvoří zřejmě již od středověku, a nejpozději od znovuzřízení katolické farnosti roku 1634, dosud městys Spálov a vesnice Luboměř s osadou Heltínov. Někdy uváděná zmínka o farnosti v Luboměři k roku 1408 se týká zřejmě Luboměře pod Strážnou.
Farnost Spálov patřila v 17. století k děkanátu Lipník nad Bečvou, od roku 1731 do roku 1962 k děkanátu Odry, od reorganizace církevní správy k 1. lednu 1963 patří k děkanátu Bílovec. Do roku 1996 byla součástí arcidiecéze olomoucké, od uvedeného roku pak nově vytvořené diecéze ostravsko-opavské.
Farním kostelem je kostel svatého Jakuba Většího (Staršího). Jedná se o renesanční kostel z konce 16. století, věž a vnitřní vybavení jsou barokní z konce 18. století. Vedle toho se na území Spálova nachází poutní místo Panny Marie ve Skále (Maria-Stein). Kdysi se konaly bohoslužby též v zámecké kapli.
Vedle farního kostela se bohoslužby konají rovněž ve filiálním kostele svatého Vavřince v Luboměři, což je pozdně barokní stavba z roku 1777, a v Heltínově v kapli Nejsvětější Trojice z roku 1800.

Mons. prof. ThDr. Josef Hlouch je z našeho kraje:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Josef_Hlouch

ve spálovské farnosti působili:
P. Mgr. Kamil Vícha
P. Mgr. Pavel Kuchař
P. Mgr. Marián Pospěcha
P. ThLic. Marek Kozák
P. Mgr. Zdenko Vavro
P. Bohumil Vícha
a stále působí P. Mgr. Janusz Karol Romański