chci duchovní pomoc v nemoci

Církev je svým zakladatelem Ježíšem Kristem vybavena veškerými nástroji Boží pomoci pro každou situaci lidského života. I pro případ, kdy nás postihne nějaká vážná nemoc, nebo jsme oslabeni pokročilým věkem, můžeme jako katoličtí křesťané dostat svátost, která nás má pozdvihnout na duši a, jestliže je to Boží vůle, může napomoci i k uzdravení na těle. Tato svátost se jmenuje pomazání nemocných. Může ji přijmout každý pokřtěný, a to třeba i opakovaně. Několikrát do roka je tato svátost udělována veřejně při mši svaté ve farním kostele (obvykle kolem svátku Panny Marie Lurdské 11. února a kolem svátku Panny Marie Bolestné 15. září).

V případě potřeby je však možné tuto svátost přijmout individuálně. Buď se nemocný sám dostaví ke knězi, nebo kněz přijede za nemocným domů, nebo do nemocnice. Krom tohoto udílení svátosti pomazání nemocných standardně kněz ty nemocné, kteří projeví takové přání, pravidelně navštěvuje v dohodnutých intervalech a přináší jim svaté přijímání, modlí se s nimi, žehná jim anebo si s nimi jen tak povídá. Chcete-li, aby Vás kněz v nemoci navštěvoval, nebo aby navštěvoval někoho z Vašich nemocných blízkých, dejte knězi o takovém přání vědět.

V případě urgentní potřeby využijte telefon +420 604 190 087. Nenechávejte přijetí svátosti nemocných na poslední chvíli, protože ona nejenom pomáhá při přemáhání nemoci, ale také odpouští hříchy a v případě, že nemoc je tak vážná, že se dá očekávat konec života na tomto světě, pak tato svátost zmírňuje agonii umírajícího a usmiřuje s Bohem. Nenechte své blízké bez pomoci trpět zbytečně! Neriskujete jejich věčnou spásu a zavolejte kněze včas!