ostatní pobožnosti ve farnosti


PŘÍLEŽITOST ke SV. ZPOVĚDI je před každou mší svatou
a nebo také kdykoliv jindy po dohodě
s otcem Januszem.


KAŽDOU STŘEDU, po mši svaté je v našem kostele svatého Jakuba Většího vystavena Nejsvětější svátost oltářní a to do 20:30.
Jste všichni srdečně zváni k setkání s naším Pánem.


KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK v měsíci, po mši svaté, je v našem kostele svatého Jakuba Většího eucharistická pobožnost prvního pátku.


KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU v měsíci, po mši svaté je v našem kostele svatého Jakuba Většího pobožnost k Panně Marii, kde uctíváme naši nebeskou maminku a modlíme se za mír.